Нашите уеб услуги

Уеб Дизайн и Изработка на уеб сайтове

Ние прилагаме специален стандарт за качество „Уеб Фирм Стандарт“. Нашите сайтове са оптимизирани за всички видове устройства, като така ви помагаме да достигнете до по-голям сегмент от потребители за вашият бизнес. Ако имате нужда от надежден бизнес партньор изберете уеб дизайн пловдив. Предлагаме разнообразни уеб услуги – уеб дизайн с HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MySQL, изработка на уеб сайтове базирани върху CMS – системи за управление на информацията – WordPress, Joomla, OpenCart. Всички изработени от нас уеб сайтове са с Responsivе Дизайн, което ги прави адаптивни за всички устройство, независимо от големината на екраните им, като по този начин имате достъп до по-голяма аудитория от потребители.

Дигитален Маркетинг и SEO

Нашата уеб дизайн агенция предлага професионални и иновативни решения с помощта на дигитални маркетингови стратегии. За нашите клиенти, които желаят да се възползват от нашият пакет „Web Firm SEO“ – гарантираме по-добра видимост на сайта ви в интернет. Ние имаме 6 годишен опит в seo оптимизация на територията на град Пловдив. Ще изработим за вас уникална стратегия по дигитален маркетинг и SEO, създадена специално за вашата фирма и отговаряща на вашата бизнес идея. Ние ще направим безплатен SEO одит на вашият уеб сайт, като ще ви кажем, пропуските и препоръки за подобрение на вашият сайт. Всички наши клиенти получават подробен месечен анализ за резултатите и ефективността на тяхното присъствие онлайн.

Онлайн магазини

Интернет продажбите в България нарастват прогресивно през последните години. Възползвайте се от нашият пакет „Web Firm Shop“, който включва онлайн магазин, мобилна версия, професионална seo оптимизация за интернет търсачките, изготвяне на безплатен план по Digital Marketing.  Предлагаме ви изработка на уеб сайт онлайн магазин в рамките на 1 месец. Можете да избирате между нашите 2 оферти, уникален уеб дизайн онлайн магазин или изработка на готов много-функционален онлайн магазин с WordPress, PrestaShop, OpenCart, Joomla. Тенденцията в последното десетилетие са, че всеки бизнес трябва да предлага стоките си и онлайн. Онлайн магазините предоставят евтина възможност за диверсификация на вашият бизнес.

Нови Проекти

Уеб Дизайн Блог

webdesign-plovdiv

Важни съвети при избор на уеб дизайн на фирмен сайт

Понякога се улисваме в основните неща, пропускаме да мислим за малките детайли, които ще превърнат сайта ни в наистина добър сайт, ще дадат последните щрихи на един завършен проект. Важни, но често омаловажавани дребни неща по сайта са: Текстът. Добре написаният текст, без правописни и стилови грешки. Снимките. Хубавите снимки – в никакъв случай не

Прочети повече
zakk

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. В Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от 1952 г.; изм., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50 и 90 от 1961 г.; попр., бр. 99 от 1961 г.; изм., ДВ, бр.

Прочети повече
zakk

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на този закон: 1. „Предоставяне на услуги от разстояние“ е предоставянето на услуги, при което страните не се намират едновременно на едно и също място. 2. „Предоставяне на услуги чрез електронни средства“ е предоставянето на услуги, при което всяка от страните използва устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и съхраняване

Прочети повече
int-tech

Глава осма АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Глава осма АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 23. (1) Доставчик на услуги, който извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 4, чл. 5, ал. 3, чл. 8, ал. 1, чл. 9 или чл. 10, се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв., ако деянието не съставлява престъпление. (2) В случаите по ал. 1

Прочети повече
zakk

Глава седма СПОРОВЕ

Глава седма СПОРОВЕ Искове за защита на потребителите Чл. 22. Комисията за защита на потребителите и сдруженията за защита на потребителите предявяват искове за преустановяване или забрана на действия и търговски практики по този закон, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите, и искове за обезщетение при условията и по реда на глава

Прочети повече
int-tech

Глава шеста КОНТРОЛ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Контрол Чл. 20. (1) (Предишен текст на чл. 20, изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Комисията за защита на потребителите упражнява цялостен контрол за спазването на този закон и на наредбата по чл. 6, ал. 2. (2) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) При изпълнение на служебните си задължения длъжностните лица

Прочети повече

Нашата фирма е специализирана както в услугите по уеб дизайн, така и в услугите по дигитален маркетинг, което включва управление на онлайн репутацията на вашият бизнес, кампании в социалните мрежи, онлайн кампании с платени интернет реклами PayPerClick и оптимизация за търсещите машини. =>